INFRASTRUCTURE GMBH – VODEĆI PROIZVOĐAČ OPREME ZA PODGRAĐIVANJE U GRAĐEVINARSTVU KRINGS KANALNA OPLATA

thyssenkrupp infrastructure

Emunds+Staudinger | KRINGS – brandovi unutar thyssenkrupp infrastructure GmbH – je jedna od vodećih dobavljača opreme i sistema za podgrađivanje. Opsežan proizvodni program koji uključuje sve tipove kanalnih oplata kao npr. kliznih sistema, sistema box-ova i elemenata sa talpama. Dodatni proizvodi kao sistem građevinskih staza, grajfera za dizanje cijevi i opreme za navlačenje cijevi zaokružuju program koji karakerizira sigurnost i kvalitetu „Made in Germany” od 1949.god.


Njemačka kvaliteta i sigurnost – preko 60 godina iskustva – servis direktno na gradilištu – fleksibilnost – Sve iz jedne ruke
Opsežan proizvodni program koji uključuje klizne sisteme, sisteme box-ova i elemenata sa talpama,dodatne proizvode kao i sisteme građevinskih staza, grjfera za dizanje cijevi i opreme za navlačenje cijevi zaokružuju program koji karakerizira sigurnost i kvalitetu „Made in Germany”Emunds+Staudinger | KRINGS – brandovi unutar ThyssenKrupp Bauservice GmbH – je jedan od vodećih dobavljača opreme i sistema za podgrađivanje.

thyssenkrupp®

INFRASTRUCTURE GMBH – VODEĆI PROIZVOĐAČ OPREME ZA PODGRAĐIVANJE U GRAĐEVINARSTVU KRINGS KANALNA OPLATA

thyssenkrupp infrastructure

Emunds+Staudinger | KRINGS – brandovi unutar thyssenkrupp infrastructure GmbH – je jedna od vodećih dobavljača opreme i sistema za podgrađivanje. Opsežan proizvodni program koji uključuje sve tipove kanalnih oplata kao npr. kliznih sistema, sistema box-ova i elemenata sa talpama. Dodatni proizvodi kao sistem građevinskih staza, grajfera za dizanje cijevi i opreme za navlačenje cijevi zaokružuju program koji karakerizira sigurnost i kvalitetu „Made in Germany” od 1949.god.
Njemačka kvaliteta i sigurnost – preko 60 godina iskustva – servis direktno na gradilištu – fleksibilnost – Sve iz jedne ruke
Opsežan proizvodni program koji uključuje klizne sisteme, sisteme box-ova i elemenata sa talpama,dodatne proizvode kao i sisteme građevinskih staza, grjfera za dizanje cijevi i opreme za navlačenje cijevi zaokružuju program koji karakerizira sigurnost i kvalitetu „Made in Germany”Emunds+Staudinger | KRINGS – brandovi unutar ThyssenKrupp Bauservice GmbH – je jedan od vodećih dobavljača opreme i sistema za podgrađivanje.

Proizvodni program thyssenkrupp infrastructure:

Klizni linearni sistemi E+S

 • Jednostruka linearna kanalna oplata do 4,5m dubine
 • Stepenasta linearna kanalna oplata do 9,0 m dubine
 • Linearna kanalna oplata za velike dubine do 14,0 m
 • Jednošinska gradska kanalna oplata /podgrada do 4,5m dubine
 • Stepenasta gradska linearna kanalna oplata do 9,0 m dubine
 • Jednošinska kutna linearna kanalna oplata do 4,5m dubine
 • Stepenasta kutna linearna kanalna oplata do 6,5m dubine
 • Čelna oplata / podgrada sa talpama
 • Čelna oplata / podgrada sa pločama
 • Klizna “Rollbox” oplata

Kompaktni BOX sistemi E+S

 • Lagana kanalna oplata LBR do 4,0m dubine
 • Medium box kanalna oplata do 6,0m dubine
 • Magnum box kanalna oplata do 6,0m dubine
 • Linearni box sa kliznim razuporama do 6,0m dubine
 • Box element sa talpama do 6,0m dubine
 • Kutni box za šahtove do 6,0m dubine
 • “Dragbox” box za vuču do 4,0m dubine

Klizni paralelni sistemi KRINGS VERBAU

 • Krings Verbau jednostruka klizna Krings kanalna oplata EG PV do 4,0m
 • Krings Verbau klizna Krings kanalna oplata sa duplom šinom DGPV do 7,0m
 • Krings Verbau gradska paralelna Krings kanalna oplata do 4,5m
 • Krings Verbau kutna klizna Krings kanalna oplata EG Eck/ DG Eck do 5,5m
 • Krings Verbau jednostruka Krings kanalna oplata EG FP do 3,7m
 • Krings Verbau dvostruka Krings kanalna oplata DG FP 6,10 m

Kompaktni BOX sistemi KRINGS VERBAU

 • Krings Verbau KVL Box Krings kanalna oplata do 3,7m dubine
 • Krings Verbau KS 60 box Krings kanalna oplata do 5,0m dubine
 • Krings Verbau KS 60 kutni box do 5,0m dubine
 • Krings Verbau KS 100 box Krings kanalna oplata do 6,0m dubine
 • Krings Verbau KS 100 kutni box do 6,0m dubine
 • Krings Verbau kutni box za šahtove do 6,0m dubine
 • Krings Verbau box za kanalske profile KKP do 6,0m
 • Krings Verbau element kanalne oplate za talpe DKU do 6,0m dubine
 • Krings Verbau element kanalne opalte za talpe BLU do 2,4m dubine
 • Krings Verbau box kanalna oplata za vuču (šlepanje) do 5,0m dubine
 • Krings Verbau Aluminijum lagana kanalna oplata do 3,0m dubine
 • Krings Verbau Flex kanalna oplata (drvena) do 1,5m dubine
 • Krings Verbau Press box za talpe DPV do 6,0m