NAJAM / RENTANJE KOMPRESORA, AGREGATA I OPREME ZA RUŠENJE I BUŠENJE

Najam pneumatskog čekića za štemanje  do 11kg: 30KM + PDV / dan
Najam pneumatskog čekića za štemanje  do 20kg: 40KM + PDV /dan
Najam pneumatskog čekića za štemanje  do 30kg: 50KM + PDV /dan
Najam pneumatske bušilice do 20kg: 60KM + PDV/dan
Najam dlijeta / špice za čekić do 11kg: 4KM + PDV / dan
Najam dlijeta / špice za čekić do 20 i 30kg: 5KM + PDV / dan
Najam sjekača za asfalt za čekić do 20kg: 5KM + PDV / dan
Najam lopatice za čekić do 20kg: 6KM kn / dan
Najam crijeva za pneumatske alate 20m sa spojnicama 5KM PDV / dan

Najam kompresora IngersollRand 7/31E, 7bar 3,1m3 diesel   YANMAR 140KM + PDV / dan
– kompresor je opremljen i agregatom za struju 7kVA
Najam kompresora IngersollRand 7/26, 7bar 2,6m3 diesel YANMAR 120KM + PDV / dan