Zaštitni vatrogasni opasači EMJ

UPIT

Opis

Vatrogasni opasači izrađeni su sukladno normi HRN EN 358 od poliamid negorive trake širine 85 mm sa dvije crvene vatrogasne crte.Opasač je opremljen sa duplim kopčanjem, velikom alkom od duraluminijuma i/ili osmicom za spuštanje pomoću užeta sa visine. Sigurnosno uže je obloženo kožom.
Karabiner je izrađen od duraluminija ili čelika te je opremljen automatskim zatvaračem.
Opasači su namjenjeni za upotrebu u vatrogasnim intervencijama i takmičenjima.

TIP zaštitnog opasača:

 Br. Artikla :

Opseg opasača:

Težina opasača:

Standard:

TIP A classic

400001
400002
400003
400004
400005
800 – 1000 mm
900 – 1100 mm
1000 – 1200 mm
1100 – 1300 mm
1200 – 1400 mm
1,5 kg
1,5 kg
1,5 kg
1,6 kg
1,6 kg
HRN Z.B1.050